•  

  تحقیقات،زندگی و تحصیل در قلب رشته کوههای آلپ

  اینسبورک شهری است که در قلب رشته کوههای آلپ قرار دارد و همواره پل ارتباطی بین اروپای شمالی و جنوبی بوده،یکی از عوامل مهم فرهنگی و اقتصادی این شهر وجود دانشگاه اینسبورک است که مرکز توجه محققین و دانشجویان از سرتاسر جهان می باشد.دارای بیش از 400 کارمند و بیش از 23000دانشجو استو یکی از بزرگترین موسسات تحقیقاتی و تحصیلی در منطقه محسوب می شود.

  تحصیل در اتریش - دانشگاه اینسبورک

  تحقیقات و تحصیلات با کیفیت

  دانشگاه اینسبورک به خوبی در شبکه های تحقیقاتی و تحصیلی وارد شده است.با توجه به موافقت های متعدد و همکاری های عالی آن توانستهارتباط ویژه ای با آمریکای شمالی و آسیای جنوب شرقی ایجاد کند.دانشگاه اینسبورک مفتخر به دریافت 4 جایزه نوبل در گذشته و همچنین جایزه های آکادمیک مختلف در پروژه های تحقیقاتی می باشد.بعلاوه این فرصت را داشته تا برنامه های تحصیلی جدید در گرایشات آینده این دانشگاه خلق کند و مراکزی را بوجود آورد برای انتقال بهتر اطلاعات بین محققین و اقتصاد منطقه ای.

  تحصیل در اتریش-دانشگاه اینسبورک

  دانشکده های مرتبط:

  • معماری 
  • بیولوژی
  • قوم شناسی کاتولیک
  • شیمی و دارو شناسی
  • مهندسی عمران
  • آمار و اقتصاد
  • علوم جغرافیایی و اتمسفری
  • علوم انسانی 1(فلسفه،تاریخ و علوم فرهنگی)
  • علوم انسانی2(زبان و ادبیات)
  • قانون
  • ریاضیات،علم کامپیوتر و فیزیک
  • روانشناسی و تربیت بدنی
  • دانشگاه مدیریتی اینشبارک

   تحصیل در اتریش - دانشگاه اینسبورک