•  

  یکی از دانشگاه های فنی با یک موقعیت برجسته است.یکی از کوچکترین دانشگاه های اتریش است و ارائه دهنده یک زیرساخت مدرن و عالی به دانشجو است و حامی تدریس است.برنامه درسی آن زنجیره ای است از مواد خام تا مواد محصول ونهایتاً محصول نهایی.انواع رشته های آن در زمینه های میان رشته ای مس باشند.مثل حمایت محیطی صنعتی و تدارکات صنعتی.در آینده هدف اصلی این دانشگاه ادغام این زنجیره ها با هم خواهد بود.این دانشگاه در برترین سطح خود به دو دسته ی تحقیقات عالی و تحقیقات کاربردی تقسیم می شود.به دلیل استاندارد های بالای تدریس و تحقیق ،این دانشگاه جایگاه ویژه ای بین دانشگاه های بین المللی دارد.

   تحصیل در اتریش-دانشگاه مونتان لئوبن

  همکاری نزدیک این دانشگاه با صنعت موجب تحقیقات کاربردی شده و منافعی را بصورت ذیل در بردارد:

  • مؤسسات آکادمیک دانشگاه که مبالغ مازاد را دفع کرده و برای ارتقاء سطح زیر ساخت فنی از آن استفاده می کنند.
  • منافع دانشجویان از ابزار هنری گرفته تا تکنولوژی و در پروژه هایی به کار می روند که مشترک است با سایر دانشگاهها و مؤسسات.
  • تحقیقات اخیر نشان داده است که دانشجویان هیچ یک از دانشگاه های اتریش تا به این اندازه از تحصیل خود راضی نبوده اند.

   تحصیل در اتریش - دانشگاه مونتان لئوبن

   

  برنامه های آموزشی:

  • علوم زمینی کاربردی
  • حفاظت محیط صنعتی
  • تدارکات صنعتی
  • علوم مواد
  • متالوژی                                                                                                 
  • ماشین آلات معدنی و حفاری
  • مهندسی مواد نفتی
  • مهندسی و علوم پلیمر
  • تکنولوژی انرژی صنعتی
  • مهندسی منابع معدنی       

  تحصیل در اتریش - دانشگاه مونتان لئوبن