•  

  دانشگاه علوم پزشکی وین در سال 1365 در وین پایتخت اتریش تاسیس گردید.دانشکده پزشکی دانشگاه وین ،در تاریخ 1 ژانویه 2004 یک دانشگاه مستقل شد.مستقل شدن دانشکده های پزشکی از ساختار عمومی دانشگاه وین ،بخشی از اصلاحات بزرگ در سیستم دانشگاهی اتریش بود که توسط دولت در سال 2003 به تصویب رسید.دانشگاه علوم پزشکی وین ،بزرگترین موسسه تحقیقات پزشکی در اتریش و بزرگترین دانشگاه علوم پزشکی در تمام کشور های آلمانی زبان است.

   

  تحصیل در اتریش - دانشگاه علوم پزشکی وین

   

   

  این دانشگاه از سال 2002 در مقطع لیسانس در هر دو رشته پزشکی و دندانپزشکی برنامه های آموزشی خود خود را طراحی کرده و یادگیری آن به شکل یادگیری یکپارچه و مشکل گراست که آن را برنامه آموزشی پزشکی وین(MCW) نامیده اند.این برنامه آموزشی شامل 24 دوره یکپارچه است به همراه 12 دوره پزشکی و همگی براساس طرح یادگیری مشکل گرا (POL) می باشند.بعلاوه دانشجویان موظفند راه حل ها و استراتژی هایی را در خصوص تمرینات پزشکی بصورت خودگردان همراه با راهنما ارائه دهند.روش MCW جدید نیز بر روی آموزش مفاهیم اجتماعی و ارتباطی با بیمار برای دانشجوی این رشته و همچنین توسعه نگرش تفکر اخلاقی متمرکز است.تحصیلات رشته دکترا به دلیل تز های با کیفیت در این مقطع با سایر مقاطع متمایز است.تمامی تز های دکترا باید بخشی از پروژه های علمی باشند که طی یک فرآمند بین المللی بررسی و تایید می شوند.تحصیلات مقطع دکترا بصورت برنامه های موضوعی میان رشته ای طرح ریزی شده که بصورت پلت فرم های ارتباطی در دانشجویان جوان مقطع دمترا عمل می کنند.همچنین طراحی برنامه های این مقطع همراه با دوره های ویژه در این رشته می باشد.دانشگاه علوم پزشکی وین در رشته های زیر برنامه های خود را ارائه می دهد:

  • پزشکی
  • دندانپزشکی
  •  علوم کامپیوتر پزشکی
  • علوم کاربردی پزشکی
  • +به علاوه 13 دوره تحصیلات تکمیلی دانشگاهی