•  

  دانشکده ی پزشکی گراتس یک دانشکده ی تازه تاسیس با سنت قدیمی است.در ژانویه سال 2004 دانشکده پیشین پزشکی جای خود را به یک دانشگاه مستقل داد.هسته صلاحیت های دانشگاه پزشکی گراتس عبارت است از:آموزشاستاندارد آن،تحقیقات در سطح جهانی و بهبود مداوم در بالا بردن کیفیت پزشکی ،بعلاوه،گرایش به سمت نمونه زیستی- روانی-اجتماعی یکی از مهمترین اهداف این دانشگاه است.این گرایش همچنین در زمینه تحصیلات نیز بازتاب خود را نشان داده ،اینکه بیماران با انواع بیماری های مزمن و محیطی خود در مرکز بوده و محققین به سمت آنها می روند.تنها در مورد تحقیقات و بهبود بیماران نیست که دانشگاه پزشکی گراتس زمینه های جدید را تاسیس کرده و دلیل دیگر به علت تحصیل نیز می تواند باشد که یک برنامه درسی جدیدبرای پزشکی نیز در سال 2002 دایر شد طبق این برنامه درسی دانشجویان تحصیلات خود را با آموزش عملی شروع می کنند و اطلاعات پزشکی نیز در واحد های ویژه ارائه می گردد.برای دانشجویاناین شیوه تحصیل به معنای تجربه عملی در اولین سطوح تحصیل می باشد و اینکهسمینارهایی در گروه های کوچک اجرا می گردد.بعلاوه،تمرکز بر روی هردو مورد پزشکی و مسائل اجتماعی و اخلاقی است.

   

   تحصیل در اتریش - دانشگاه علوم پزشکی گراتس

   

  رشته های تحصیلی:

  • دندانپزشکی
  • پزشکی
  • علوم پزشکی 
  • علوم پرستاری
  • برنامه های مقطع دکترا

   

   تحصیل در اتریش - دانشگاه علوم پزشکی گراتس