•  

  بیش از 11000 دانشجو در دانشگاه فنی گراتس در رشته های مهندسی و علوم در حال تحصیل هستند.اخیراً رشته ها شامل 17 رشته در مقطع ارشد و دو برنامه آموزش تدریس همراه با تعدادی واحدهای فارغ التحصیلی است.ارتباط نزدیک با همکاران صنعتی و تضمین تجارت به نوعی یک روش عملی تدریس در این دانشگاه محسوب می شود.اطلاعات ویژه و توانایی حل مسائل و همچنین مدیریت مواد سرمایه ی 1200 فارغ التحصیل برای حرفه آینده آنها است.

   تحصیل در اتریش - دانشگاه فنی گراتس

   

   

  همکار به عنوان عامل موفقیت:محققین در بیش از 7 دانشکده و 100 مؤسسه تحقیقاتی را انجام داده اند.زمینه های قدرت دانشگاه صنعتی گراتس در 7 زمینه میان رشته ای ترکیب شده است.این زمینه های اصلی پایه ی موارد برجسته ی علمی این دانشگاه در قلب اروپاست.ارتباط مناسب با صنعت و تجارت را می توان در بسیاری از همکاری های این دانشگاه با مراکز تحقیقاتی مشاهده کرد.همکاری با مؤسسات علمی همکار به عنوان مسیری است به سمت موفقیت.

   

   تحصیل در اتریش - دانشگاه فنی گراتس

   

   

  دانشکده های مرتبط:

  • معماری
  • مهندسی عمران
  • مهندسی مکانیک و علوم اقتصادی
  • مهندسی اطلاعات و مهندسی برق
  • ریاضی و فیزیک کاربردی 
  • شیمی فنی و کاربردی
  • مهندسی شیمی
  • بیوتکنولوژی
  • علوم کامپیوتری

   

  تحصیل در اتریش - دانشگاه فنی وین