•  

  دانشگاه منابع طبیعی و علوم زیستی وین یا به اختصار BOKU بعنوان \"مرکز آموزش و تحقیقات منابع تجدید پذیر\" در وین در سال 1872 تاسیس شد.در حال حاضر حدود 10500 دانشجو مشغول به تحصیل در دانشگاه بوکو وجود دارد.پردیس اصلی دانشگاه در سال 1896 در مناطق 18 و 19 وین ساخته شد.دپارتمان های کشاورزی ،علوم خاک،باغبانی و دامداری هنوز به عنوان دپاتمان های اصلی در پردیس مرکزی دانشگاه مستقر هستند.یکی دیگر از پردیس های دانشگاه،در نزدیکی ایستگاه مترو Heiligenstadt واقع شده که در رشته های بیوتکنولوژی،شیمی،علوم گیاهی ، مدیریت منابع آب،علوم غذایی و بخش های دیگر فعالیت دارد.پروژه ساختمان جدید این دانشگاه با راه اندازی دپارتمان شیمی و مواد غذایی،علوم آزمایشگاه ،امکانات جدید و سالن های سخنرانی مختلف در سال 2009 به پایان رسید. در این راستا یک مرکز تحقیقاتی در Tulln، شمال شهر وین با امکانات و آزمایشگاه های علوم بیوتکنولوژی و کشاورزی نیز راه اندازی شده است.تقابل میان انسان ،جامعه و محیط پایه اصلی تدریس ،تحقیق و خدمات رادر دانشگاه بوکو فراهم می آورد. این فعالیت ها برروی کشف و ترویج استفاده و حمایت پایدار از منابع طبیعی متمرکز شده اند.نیاز جهانی برای کیفیت زندگی وسلامت در مسیری مقدماتی دیده شده است.از طریق ترکیبی از علوم طبیعی،علوم مهندسی ،علوم اقتصادی و اجتماعی ،دانشگاه بوکو نقش تحقیقات و تدریس ها در این زمینه را در سطح جهانی و بین الملل در اختیار گرفته است.

   

   دانشگاه منابع طبیعی و علوم زیستی وین (بوکو) - تحصیل در اتریش

  برای تحقیقات و تدریس ،موارد فوق از اهمیت ویژه ای برخوردارند:منابع طبیعی،محیط و کیفیت زندگی،غذا،تغذیه و سلامت.

  این دسته مشخصات دانشگاه بوکو در حوزه صلاحیت آن منعکس می گردد:با توجه به تغییرات محیطی در سطح جهانی،تقابل با محیط طبیعی نیازمند آگاهی برای حفاظت از آن وهمچنین پیش بینی و جلوگیری از خطرات در آن است.این زمینه های صلاحیتی مرتبط به هم موجب می شود که دانشگاه بوکو مفاهیم و همچنین روند ها را توسعه دهد،آنها را ارزیابی کند ،روش های مختلف را پیش بینی ،بر آنها نظارت داشته باشد تا به یک مدیریت پایدار در منابع طبیعی دست یابد و از خطرات طبیعی جلوگیری کند.

   

   دانشگاه منابع طبیعی و علوم زیستی وین (بوکو) - تحصیل در اتریش

   

  برنامه های تحصیلی مقطع کارشناسی:

  • علوم غذایی و بیوتکنولوژی/جنگلداری
  • معماری و طراحی چشم اندازها
  • مدیریت محیط و منابع 
  • تکنولوژی چوب و فیبر

   

  برنامه های تحصیلی آلمانی در دوره کارشناسی ارشد:

  • اقتصاد غذایی و کشاورزی/کشت-بیولوژی
  • علوم حیوانی/علوم گیاهی
  • بیوتکنولوژی/مهندسی محیط
  • علوم غذایی و تکنولوژی غذایی/جنگلبانی
  • مدیریت زمین و مهندسی عمران/معماری و طراحی چشم انداز
  • مدیریت محیط و منابع

   

   

   دانشگاه منابع طبیعی و علوم زیستی وین (بوکو) - تحصیل در اتریش