•  

  دانشگاه ای پی یو(APU)یا همان اپیت در منطقه ای به نام بوکیت جلیل در جنوب شهر کوالالامپور قراردارد .دانشگاهAPUعلاوه بر مالزی در سایر کشورها مانند استرالیا، پاکستان، هند و سریلانکا نیز شعبه دارد.

  دانشگاهAPUمالزی به دلیل ارتباط بسیار قوی با دانشگاه های سایر کشورها و دوره های آموزشی متنوع تبدیل به یکی از بهترین دانشگاههای خصوصی مالزی شده است. دانشگاهAPUهمچنین تنها نماینده رسمی دانشگاه استافوردشییر(SATAFFORDSHIRE) انگلستان در مالزی است و با تحصیل در این دانشگاه شما یک مدرک از دانشگاه APU و یک مدرک از دانشگاه استافوردشییر دریافت می کنید.

  این دانشگاه رشته های  کامپیوتر، فناوری اطلاعات و مدیریت را از مقطع کارشناسی تا دکترا ارائه می کند.

   

  قابل توجه دانشجویان دارای فوق دیپلم فنی حرفه ای!

  شما می توانید با گذراندن 2 سال تحصیلی در رشته ی تحصیلی خودتان در این دانشگاه، از بهترین دانشگاه خصوصی مالزی لیسانس مهندسی دریافت کنید.

   

  لیست رشته ها و هزینه های مربوط به هر رشته در دانشگاهAPUبه شرح زیر است.

  Foundation - پیش دانشگاهی

  هزینه (کل دوره)

  طول دوره

  عنوان دوره

  6.250 دلار

  1 سال

  Foundation (Business & Finance)

   6.250 دلار

  1 سال

  Foundation (Computing & Technology)

   6.400 دلار

  1 سال

  Foundation (Engineering)

   6.250 دلار

  1 سال

  Foundation (Design)

  Diploma - فوق دیپلم

  هزینه (کل دوره)

  طول دوره

  عنوان دوره

   11.500 دلار

  2 سال

  Diploma in Information and Communications Technology

   11.500 دلار

  2 سال

  Diploma in Information and Communications Technology with a specialism in Software Engineering

   11.500 دلار

  2 سال

  Diploma in Information and Communications Technology with a specialism in Data Informatics

   11.500 دلار

  2 سال

  Diploma in Information and Communications Technology with a specialism in Interactive Technology

   11.500 دلار

  2 سال

  Diploma in Business with Information Technology

   11.500 دلار

  2 سال

  Diploma in Business Administration

   11.500 دلار

  2 سال

  Diploma in Accounting

   11.500 دلار

  2 سال

  APIIT Diploma in International Studies

   11.500 دلار

  2 سال

  APIIT Diploma in Design & Media

  11.500 دلار

  28 ماه

  APIIT Diploma in Electrical & Electronic Engineering

  APU Bachelor’s Degree Programmes - لیسانس

  Computing, Technology & Games Development

  هزینه (کل دوره)

  طول دوره

  عنوان دوره

   21.610 دلار

  3 سال

  BSc (Hons) in Information Technology

   21.610 دلار

  3 سال

  BSc (Hons) in Information Technologywith a specialism in Information Systems Security

   21.610 دلار

  3 سال

  BSc (Hons) in Information Technologywith a specialism in Cloud Computing

   21.610 دلار

  3 سال

  BSc (Hons) in Information Technologywith a specialism in Network Computing

   21.610 دلار

  3 سال

  BSc (Hons) in Information Technologywith a specialism in Mobile Technology

   21.610 دلار

  3 سال

  BSc (Hons) in Information Technologywith a specialism in Business Information Systems

   21.610 دلار

  3 سال

  BSc (Hons) in Information Technologywith a specialism in Internet of Things (IoT)

   21.610 دلار

  3 سال

  BSc (Hons) in Software Engineering

   21.610 دلار

  3 سال

  BSc (Hons) in Computer Science

   21.610 دلار

  3 سال

  BSc (Hons) in Computer Science with a specialism in Data Analytics

   21.610 دلار

  3 سال

  Bachelor of Computer Science (Hons) with a specialism in Intelligent Systems

   21.610 دلار

  3 سال

  BSc (Hons) in Multimedia Technology

   21.610 دلار

  3 سال

  BSc (Hons) in Computer Games Development

  Business, Management, Marketing & Tourism

  هزینه (کل دوره)

  طول دوره

  عنوان دوره

   21.610 دلار

  3 سال

  BA (Hons) in Business Management

   21.610 دلار

  3 سال

  BA (Hons) in Business Management with a specialism in E-Business

   21.610 دلار

  3 سال

  BA (Hons) in International Business Management

   21.610 دلار

  3 سال

  BA (Hons) in Marketing Management

   21.610 دلار

  3 سال

  BA (Hons) in Marketing Management with aspecialism in Digital Marketing

   21.610 دلار

  3 سال

  BA (Hons) in Human Resource Management

   21.610 دلار

  3 سال

  BA (Hons) in Tourism Management

   21.610 دلار

  3 سال

  BA (Hons) International Relations

  Accounting, Banking, Finance & Actuarial

  هزینه (کل دوره)

  طول دوره

  عنوان دوره

   21.610 دلار

  3 سال

  BA (Hons) in Accounting and Finance

   21.610 دلار

  3 سال

  • BA (Hons) in Accounting and Finance with a specialism in Forensic Accounting

   21.610 دلار

  3 سال

  BA (Hons) in Accounting and Finance with a specialism in Forex and Investments

   21.610 دلار

  3 سال

  BA (Hons) in Accounting and Finance with a specialism in Taxation

   21.610 دلار

  3 سال

  BA (Hons) in Accounting and Finance with a specialism in Internal Audit

   21.610 دلار

  3 سال

  Bachelor in Banking and Finance (Hons)

   21.610 دلار

  3 سال

  Bachelor in Banking and Finance (Hons) with a specialism in Investment and Risk Management

   21.610 دلار

  3 سال

  Bachelor in Banking and Finance (Hons) with a specialism in Financial Technology

   21.610 دلار

  3 سال

  Bachelor of Science (Honours) in Actuarial Studies

  Engineering

  هزینه (کل دوره)

  طول دوره

  عنوان دوره

   28.960 دلار

  3 سال

   B.Eng (Hons) in Electrical & Electronic Engineering
   28.960 دلار

  3 سال

   B.Eng (Hons) in Telecommunication Engineering
   28.960 دلار

  3 سال

   B.Eng (Hons) in Mechatronic Engineering
   28.960 دلار

  3 سال

   B.Eng (Hons) in Petroleum Engineering
   28.960 دلار

  3 سال

  Bachelor of Computer Engineering with Honours

  Postgraduate Programmes

  Apu Masters Degree Programmes فوق لیسانس  

  هزینه (کل دوره)

  عنوان دوره

   9.200 دلار

  MSc in Information Technology Management

   9.200 دلار

  Master of Technology Management

   9.200 دلار

  MSc in Software Engineering

   9.200 دلار

  Master of Business Administration

   9.200 دلار

  Master of Business Administration (Euro-Asia Business)

   9.200 دلار

  MSc in International Business Communications

   9.200 دلار

  MSc in Global Marketing Management

   9.200 دلار

  Master of Finance

   9.200 دلار

  Master of Accounting

   9.200 دلار

  Master of Accounting in Forensic Analysis

   9.200 دلار

  Master of Project Management

   10.600 دلار

  MSc in Data Science and Business Analytics

   6.950 دلار

  Master of Philosophy (MPhil) in Engineering

   6.950 دلار

  Master of Philosophy in Management

   6.950 دلار

  MSc in Computing (By Research)

  Apu Phd Programmes - دکترا

  هزینه (کل دوره)

  عنوان دوره

   11.250 دلار

  PhD in Computing

   11.250 دلار

  PhD in Finance

   11.250 دلار

  PhD in Management

   11.250 دلار

  PhD in Technology

   11.250 دلار

  PhD in Engineering